Spichrze nad Brdą

Grodzka 7/11, 85-109 Bydgoszcz

+ 48 52 585 99 66

muzeum@muzeum.bydgoszcz.pl

www.muzeum.bydgoszcz.pl 

OPIS OBIEKTU

W 1964 r. Muzeum uzyskało 2 spichrze stojące przy ul. Grodzkiej pod numerami 9 i 11. Wchodziły one w skład kompleksu 5 spichrzy stojących między ul. Grodzką a rzeką Brdą. Magazyny zbożowe powstały w ostatniej dekadzie XVIII wieku. Są to budowle o tzw. konstrukcji szachulcowej, charakteryzującej się drewnianym szkieletem z ceglanymi wypełnieniami pól. Od początku swego istnienia pełniły one funkcje magazynowe. W lutym 1960 r. wybuchł pożar, który strawił dwa spichrze przylegające do Rybiego Rynku, noszące numery 13 i 15. Po pożarze i koniecznych pracach adaptacyjnych, zakończonych w 1964 r., dwa spichrze o numerach 9 i 11 zostały przeznaczone dla muzeum, a w trzecim ulokowano siedzibę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Przedsiębiorstwo Imprez Artystycznych Estrada. Wobec pogarszającego się stanu spichrzy postanowiono przeprowadzić remont kapitalny, przeznaczając jednocześnie cały zespół na potrzeby Muzeum. Remont rozpoczął się w 1993 r., a kolejne obiekty sukcesywnie oddawano do użytku w latach 2004-2006. Mieszczą się tu: Dział Historii, Dział Grafiki, Dział Etnografii oraz Dział Muzyczny. Obecnie prezentowane są wystawy stałe: Od Starego Rynku do placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy i Bydgoszcz – okruchy miasta oraz wystawy czasowe.

W okolicy Bydgoszczy Wisła, ta prawdziwa arteria wodna, łączy się naturalnie z innym szlakiem wodnym – z rzeką Brdą, a od XVIII wieku przez Kanał Bydgoski z Notecią, Odrą i Europą Zachodnią. W XV i XVI wieku Bydgoszcz rozwijała się niezwykle dynamicznie. Motorem tego rozkwitu był oczywiście handel. Głównie handlowano zbożem zebranym na Kujawach, Krajnie, w Wielkopolsce i na Pałukach. Innymi płodami rolnymi i produktami rzemieślniczymi także: garnkami, piwem, winem, spławianym drewnem, dziegciem, miodem, solą, cukrem, egzotycznymi przyprawami itp.

Jak pisał pewien bydgoski bernardyn w 1604 r.:

Dzięki tej dobroczynnej rzece miasto doszło do takiej świetności i bogactwa, że dużo szlachty widząc, że ich majątek topnieje udaje się doń, aby kupowaniem zboża i wysyłaniem do Gdańska pokryć niedobory. Obywatele zaś wydający za nich swe córki, darzą je niepodłym posagiem. I oto jest powód dlaczego Bydgoszcz celuje przed wszystkimi miastami w Królestwie Polskim.

fot. visitbydgoszcz.pl