Grota Solankowa

Sportowa 4, 87-700 Ciechocinek

+ 48 54 283 6265

rezerwacja@uzdrowiskociechocinek.pl 

www.uzdrowiskociechocinek.pl


OPIS OBIEKTU

Grota solankowa to naturalne inhalatorium wewnątrz tężni jedyne w Polsce i niepowtarzalne w Europie.

Mikroklimatyczna komora groty umiejscowiona została we wnętrzu tężni nr 2, na zbiorniku solankowym, wśród bali wypełnionych tarniną. Wnętrze tężni jest doskonałym miejscem służącym do zażywania inhalacji z powstałego specyficznego aerozolu zawierającego zdrowotne pierwiastki.

Grota solankowa jest zasilana naturalną ciechocińską solanką oraz produktami jej przetwarzania.

Profilaktyka i leczenie schorzeń górnych dróg oddechowych odbywa się w warunkach odtworzonego klimatu morskiego. Jest to środowisko o wysokiej wilgotności, zawierające aerozol solanki jodkowo-bromkowej.

tekst/foto: ciechocinek.pl